Andebio-Rengøring: Affaldets Vej – Genbrug af farligt affald