Velkommen til AMU-Fyn online

På portalen finder du en lang række online værktøjer til selvstudie i forbindelse med dit kursus på AMU-Fyn.
Det er din unikke mulighed for at forberede dig, genopfriske lært stof eller blot finde inspiration til forskellige erhverv.

God Fornøjelse

Truck

Lager & Logistik

TAXI

BAB

Godstransport

Bus

Gartner

Kompetencer

Andebio